Đặng Ngọc Anh - Người sáng lập/ Tổng giám đốc Công ty CPCN đa nền tảng VICO

Đam mê, dấn thân rồi nỗ lực để đạt được những thành tựu trong quá trình khởi nghiệp. Những cố gắng không ngừng nghỉ khiến cho nhiều người phải thán phục.

Xem thêm
© 2022 Copyright by dangngocanh.vn. All rights reserved. Designed by Vicogroup.vn