Đặng Ngọc Anh - Người sáng lập/ Tổng giám đốc Công ty CPCN đa nền tảng VICO

Đam mê, dấn thân rồi nỗ lực để đạt được những thành tựu trong quá trình khởi nghiệp. Những cố gắng không ngừng nghỉ khiến cho nhiều người phải thán phục.

Xem thêm
Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với bạn
& chia sẻ thông tin hữu ích
Liên hệ với tôi qua điện thoại hoặc email
0913339986
dangngocanh@vico.vn
item
item
© Copyright by dangngocanh.vn. All rights reserved. Designed by Vicogroup.vn
Doanh nghiệp của tôi